‘De enige plek waar ik mijn geluid niet hoor is bij de afzuigkap!’

Tinnitus, ook wel oorsuizen genoemd is een veel gehoorde klacht. Het is een geluid dat wordt waargenomen, maar het geluid is als zodanig niet in de omgeving aanwezig (fantoomgeluid). Het kan op elke leeftijd door verschillende oorzaken ontstaan. Sommige mensen horen af en toe een geluid. Vaak verdwijnen deze geluiden als vanzelf. Bij tinnitus is dat anders. Van de mensen bij mij in de praktijk zijn de symptomen zeer divers: het geluid komt en gaat, of het is een lage brom, een zoem, een hoge piep of een sissend geluid. Of het wordt ervaren aan één zijde of aan beide zijden van het hoofd. Het kan ook centraal in het hoofd worden erevaren.

Mijn aanpak is dan ook niet standaard. Ik onderzoek en kijk in hoeverre de nek-, hoofd-, hals- en kaak- en schouderspieren een rol kunnen meespelen bij het in standhouden van het geluid. Daarnaast inventariseer ik de trigger-gevoeligheid: is er sprake van angst, stress, slapeloosheid, concentratieverlies? Aanpak bij de bron is noodzakelijk. Coaching op het onderbewuste om triggers te achterhalen die deze fysiologie in stand houden is stap éen. Tegelijkertijd behandel ik met Biologische Celregulatie de bovengenoemde spieren, met als doel vermindering van spanning en het opheffen van eventuele verkortingen. Het verschil is veelal direct voelbaar en merkbaar. Boek ik nog onvoldoende resultaat dan verwijs ik door naar de www.tinnitusacademie.nl.

Andere ervaringen uit de praktijk